too smart to understand ignorance

buz-prensesi:

Ok ve yay,

Bu silahları kullanma konusunda büyük şöhrete sahip olan ve muasır kaynaklar tarafından “okçu millet”1 olarak vasıflandırılan Türkler için büyük önem arz etmektedir. Türkler bu silahları bir savaş araç-gereci olmasının ötesinde, önemli bir kültür öğesi olarak kabul etmişler, bu silahlar etrafında birtakım teamüller oluşturarak siyasî ve hukukî sembol olarak kullanmışlardır.

Ok ve yay etrafında gelişen ve Türk tarihi araştırmaları bakımından oldukça önemli olan bu teamüllerin en önemli örneklerine Türk devlet geleneği ve hâkimiyet anlayışında tesadüf edilir (Turan, 1945: 306). Hun çağından itibaren görülen bu geleneğin en açık ifadesine, Türk düşüncesinin mitolojik temellerini bulduğumuz Oğuz Kağan Destan’ında rastlanır.

Oğuz Kağan Destanında ok ve yayı Türk hâkimiyet anlayışının vazgeçilmez unsuru haline getiren kayıtlar şu şekildedir:

"Ondan (331) sonra sabah olunca büyük ve küçük oğullarını çağırttı ve: "Benim (333) gönlüm avlanmak istiyor, ihtiyar olduğum için (334) benim artık cesaretim yoktur: Kün, Ay ve Yultuz, doğu tarafına sizler gidin: (336) Kök, Tağ ve Tengiz, sizler de batı tarafına gidin" dedi. Ondan sonra üçü (338) doğu tarafla, üçü de batı tarafına gittiler. Kün, Ay (340) ve Yultuz çok av ve çok kuş, avladıktan sonra, yolda bir altın yay (342) buldular; onu aldılar ve babalarına verdiler. 

(343) Oğuz Kağan sevindi, güldü, yayı üçe boldü ve: “Ey büyük (345) (oğullarım), yay sizlerin olsun; yay gibi okları göğe kadar atın” dedi. (349) Kök, Tağ ve Tengiz çok av ve çok kuş avladıktan (349) sonra, yolda üç gümüş ok buldular; aldılar ve babalarına verdiler. 

(351) Oğuz Kağan sevindi, güldü, okları (352) üçe üleştirdi ve: “Ey küçük (oğullarım), oklar sizlerin olsun, (354) Yay oku attı: sizler de ok gibi olun” dedi. 

Ondan (356) sonra Oğuz Kağan büyük kurultay topladı. Maiyetini ve halkını (358) çağırttı, Onlar geldiler ve müşavere ettiler. Oğuz Kağan büyük ordugâh, … (360) … sağ yanına (361) kırk kulaç direk diktirdi; üstüne bir altın tavuk koydu: altına (363) bir ak koyun bağladı. Sol yanına kırk kulaç direk diktirdi (365) Üstüne bir gümüş tavuk koydu: dibine bir kara koyun bağladı. (367) Sağ yanda Bozoklar oturdu; sol yanda Üç-Oklar oturdu, (369) Kırk gün, kırk gece yediler. (370) İçtiler sevindiler. Sonra Oğuz Kağan oğullarına yurdunu üleştirip verdi… (Bang-Rahmeti, 1936: 30-33)

Kaynak:

Erkan GÖKSU . ”Ok ve Yayın TÜRK Devlet Geleneği ve Hakimiyet Anlayışındaki Yeri..

thearcherylife:

All kinds of archers.

lol i bet i look something relative to this..

thearcherylife:

All kinds of archers.

lol i bet i look something relative to this..

dalekota:

This is what my spring/summer is going to look like!

lol my life right now…

necromanaura:

or not at all, same shite 

haha

necromanaura:

or not at all, same shite 

haha

i almost just cried..

i almost just cried..

allsportsgirls:

amateur nude archery : nude sports, best babes pics, lovely teens, americans and more

<3 when gurls can shoot

allsportsgirls:

amateur nude archery : nude sports, best babes pics, lovely teens, americans and more

<3 when gurls can shoot

i&#8217;m not gay but damn &lt;3

i’m not gay but damn <3

Such a wonderful country we live in..

Such a wonderful country we live in..

cannabisthelizard:

Why is satan called bad. He punishes the bad. He’s not kicking babies and knocking old ladies over.

3D as fuck

3D as fuck